• Aanmelden lid

  Lid worden?
  Om lid te worden van de vereniging Willem II maakt u gebruik van een aanmeldingsformulier. Vul de velden in en druk op verzenden. Hiermee komt u op een wachtlijst van Willem II. Wij nemen met u contact op zodra er weer plaats is. Na het versturen van het formulier zal de desbetreffende coördinator contact met je opnemen en je uitnodigen voor een kennismakingsgesprek. Daarin kan hij vertellen wat de mogelijkheden zijn binnen Willem II.

  Inschrijfgeld 15 euro
  Alle nieuwe leden die zich bij Willem II aanmelden zijn een inschrijfgeld van € 15 verschuldigd. Dit ter dekking van alle kosten samenhangend met de aanmelding bij de KNVB, eventuele spelerspas en inschrijving bij Willem II. Pas als het inschrijfgeld en contributie is betaald, is de aanmelding van kracht.

  Leeftijdsgrens is 6 jaar
  Bij Willem II geldt voor het trainen een leeftijdsgrens van 6 jaar (mini's).Voor het trainen en spelen van wedstrijden (F pupillen) geldt een strikte leeftijdsgrens van 6 jaar.

  Machtiging
  Elk nieuw lid kan een machtiging in vullen om de contributie van elk jaar af te laten schrijven. U ontvangt dan € 10 euro korting. Als er al iemand uit hetzelfde gezin lid is en een machtiging heeft ingevuld, kan invulling achterwege blijven, als tenminste het- zelfde bankrekeningnummer mag worden gebruikt.

  Nummer identiteitsbewijs
  Voor nieuwe leden is het absoluut nodig om het nummer van een identiteitsbewijs en soort (paspoort, rijbewijs of toeristenkaart) bij inschrijving op het aanmeldformulier te vermelden. Inschrijving bij de KNVB is bij het ontbreken hiervan niet mogelijk.

  Pasfoto
  Nieuwe leden die zich aanmelden en actief gaan voetballen (dus geen leiders, trainers etc.) en spelen vanf >JO12 moeten bij hun aanmelding ook een recent gemaakte pasfoto inleveren voor hun spelerspas.
  Zonder spelerspas is deelname aan competitiewedstrijden niet mogelijk.

  Deelname aan trainingen en wedstrijden zonder officiële inschrijving bij Willem II en de KNVB
  Het is niet toegestaan deel te nemen aan trainingen of competitiewedstrijden dan wel andere activiteiten georganiseerd door Willem II vereniging zonder zich officieel schriftelijk te hebben aangemeld als lid of als vrijwilliger bij de secretaris.
  Aan mondelinge toezeggingen, toestemming of mededelingen van een Willem II-lid of vrijwilliger kunnen geen rechten worden ontleend. Wanneer aan de voorwaarde van schriftelijke aanmelding bij de secretaris niet is voldaan, is deelname of inzet geheel voor eigen risico en is (het bestuur van) Willem II vereniging op geen enkele wijze aansprakelijk.

  De Meedoenregeling van de Gemeente Tilburg
  De Meedoenregeling van de Gemeente Tilburg is ook voor dit seizoen van toepassing. De maximale bijdrage vanuit de Meedoenregeling is 100 euro.

  Bent u aangenomen als lid dan dient u zich, zowel tijdens als na het voetballen, te houden aan de reglementen van de club. In uitzonderlijke gevallen heeft het bestuur de bevoegdheid afwijkend te beslissen bij het niet naleven van dit reglement.

  Opzegging lidmaatschap

  De opzegging van het lidmaatschap van Willem II dient schriftelijk, of per mail te geschieden. In verband met de KNVB administratie, dient dit voor 1 juni van het lopende jaar te gebeuren. Bij het niet tijdig opzeggen van het lidmaatschap is men de contributie van het nieuwe seizoen verschuldigd.

  Overschrijvingen
  Ieder lid dat overschrijving wenst naar een andere vereniging, dient dit minimaal een week voor ondergenoemde data kenbaar te maken bij de (jeugd-)secretaris. Zorg er wel voor dat alle contributies, boetes en barrekeningen betaald zijn. Ook dient sponsorkleding en dergelijke te worden ingeleverd bij het secretariaat. De overschrijvingen dienen uiterlijk 15 juni in het bezit te zijn van de KNVB.

  Ouders
  Wij begrijpen dat niet alle ouders een auto hebben of rijbewijs om mee te gaan naar uit- en thuiswedstrijden. We stellen dit uiteraard zeer op prijs. Er zijn vele vrijwilligerstaken te vervullen binnen Willem II (bijvoorbeeld kantinedienst, begeleider bij wedstrijden, materiaaldienst). Mede hierdoor maken wij het mogelijk dat uw zoon of dochter kan voetballen.

  Oproepkrachten
  Ieder seniorenteam kan gebruik maken van maximaal 4 oproepkrachten. Bij de start van de contributie dienen zij het volledige contributiebedrag voldaan te hebben. indien op het einde van het seizoen minder dan 10 bindende wedstrijden zijn gespeeld dan wordt een bedrag gerestitueerd.

   

   

   

 • Aanmelden

  Klik hier om naar het formulier te gaan. Wanneer er plaats is nemen we contact met u op.