• Contributie

  Contributie
  Alle leden zijn jaarlijks verplicht tot het betalen van de verenigingscontributie. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar wordt beëindigd, is men toch de contributie voor het gehele jaar verschuldigd. De contributiegelden zijn gebaseerd op de leeftijdsindeling van de KNVB. De leeftijd is hierbij maatgevend, niet het elftal waarin de speler actief is. Beëindiging dient te geschieden voor 1 juni.

   

  Indien een betaling (contributie of boete) niet tijdig wordt ontvangen, dan zal het KNVB registratienummer van de betreffende speler, of van het team, in Sportlink worden geblokkeerd. Dit totdat de betaling wel is voldaan. Gevolg is, dat je dan niet meer speelgerechtigd bent. De blokkade wordt weer ongedaan gemaakt nadat de boete(s) en/of contributie zijn betaald.

   

  Door de vereniging Willem II wordt niet meegewerkt aan een verzoek tot overschrijving, als op dat moment een (team)boete of contributie niet zijn betaald.

   

  Betaalmogelijkheden

   

  Om de contributie betaling beter te laten verlopen heeft het bestuur het volgende besloten;
  De betalingstermijn vervalt per 1 september. Bij te late betaling zal geen indeling in een team voor volgend seizoen plaats vinden en zal er bekeken worden waar er eventueel nog plaats is. Indien een team niet voldoende betalende spelers heeft voor 1 september zal dit team niet ingeschreven worden bij de KNVB.

   

  Betalingsregelingen zijn mogelijk. U dient deze schriftelijk aan te vragen via het mailadres; penningmeester@willem2.net en dienen voor 1 september voldaan te zijn.

   

  Beëindiging lidmaatschap en overschrijving

   

  Beëindigingvan het lidmaatschap dient te geschieden voor 1 juni. Indien een desbetreffende betaling (contributie of boete) niet tijdig wordt ontvangen, dan zal het KNVB registratienummer van de betreffende speler, of van het team, in Sportlink worden geblokkeerd. Dit totdat de betaling volledig is voldaan. Gevolg is, dat je dan ook niet meer speelgerechtigd bent. Deze blokkade wordt weer ongedaan gemaakt nadat de boete(s) en/of contributie zijn betaald. Door de vereniging Willem II wordt niet meegewerkt aan een verzoek tot overschrijving, als op dat moment een (team)boete of contributie niet zijn betaald.

   

  Verschillende instanties in Tilburg stimuleren de deelname aan sport door middel van het verlenen van subsidies. Dit is onder andere Stichting Leergeld. (website https://www.leergeld.nl/tilburg/. Directe aanvraag info@leergeldtilburg.nl.  Indien je hiervan gebruik wilt maken, dien je zelf contact op te nemen met deze instanties. Doe dit voor de vakanties anders is dit niet meer op tijd geregeld.

   

  Wil men gebruik maken van de meedoen regeling dan kan men op mailadres penningmeester@willem2.net dit aangeven onder vermelding van de naam van het lid, het klantnummer bij de meedoenregeling en zijn/haar geboortedatum. Betaald men met deze regeling (max. € 100,00) dan dient men zelf het verschil te voldoen. Controleer zelf even hoeveel ruimte er is bij de meedoenregeling.

   

  Leden die niet binnen de gestelde termijn betalen, worden uitgesloten van deelname aan trainingen en wedstrijden en vervolgens kan het lidmaatschap worden opgezegd.

   

  Indien u betaald d.m.v. een automatische incasso dan ontvangt u € 10,00 korting op uw contributie. Geef uw IBANnummer door per mail of stuur deze factuur met vermelding van dit IBANnummer retour naar de penningmeester. Bankrelatie: NL82RABO0151217505 

   


  Betaal je voor 1 juli dan mag je ook op je factuur € 10,00 in mindering brengen.

   

  Gegevens

   

  Helaas kloppen niet altijd de gegevens van het lid in ons systeem. Met name telefoonnummers en emailadressen. Vaak zijn die gewijzigd zonder door te geven. Dit gebeurd zeker vaker bij de wat oudere jeugd. De juiste gegevens zijn belangrijk voor onder andere voetbal.nl

   

  Bij de eerste aanmelding betaalt u €  15,00 inschrijfgeld. Het complete tenue (shirt, broek en kousen) wordt door de club aan de teams verstrekt. Hiervoor betaalt u jaarlijks, naast de contributie, een bedrag van € 25,00 aan het kledingfonds.

   

   

   

   

   

  Aanmelden klik hier