• Contributie 2019-2020

  Contributie
  Alle leden zijn jaarlijks verplicht tot het betalen van de verenigingscontributie. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar wordt beƫindigd, is men toch de contributie voor het gehele jaar verschuldigd. De contributiegelden zijn gebaseerd op de leeftijdsindeling van de KNVB. De leeftijd is hierbij maatgevend, niet het elftal waarin de speler actief is. Beƫindiging dient te geschieden voor 1 juni 2019.

  Indien een betaling (contributie of boete) niet tijdig wordt ontvangen, dan zal het KNVB registratienummer van de betreffende speler, of van het team, in Sportlink worden geblokkeerd. Dit totdat de betaling wel is voldaan. Gevolg is, dat je dan niet meer speelgerechtigd bent. De blokkade wordt weer ongedaan gemaakt nadat de boete(s) en/of contributie zijn betaald.

  Door de vereniging Willem II wordt niet meegewerkt aan een verzoek tot overschrijving, als op dat moment een (team)boete of contributie niet zijn betaald.

  Betaalmogelijkheden
  Om de contributie betaling beter te laten verlopen heeft het bestuur het volgende besloten;
  De betalingstermijn vervalt per 1-9-2019. Bij te late betaling zal geen indeling in een team voor volgend seizoen plaats vinden en zal er bekeken worden waar er eventueel nog plaats is. Indien een team niet voldoende betalende spelers heeft voor 1-9-2019 zal dit team niet ingeschreven worden bij de KNVB.

  Betalingsregelingen zijn mogelijk. U dient deze schriftelijk aan te vragen via het mailadres; penningmeester@willem2.net en dienen voor 1-9-2019 voldaan te zijn.

  Wil men gebruik maken van de meedoen regeling dan kan men op hetzelfde mailadres dit aangeven onder vermelding van de naam van het lid, klantnummer en geboortedatum. Betaald men met deze regeling (max. € 100,00) dan dient het verschil ook voor1-9-2019 voldaan te zijn.

  Leden die niet binnen de gestelde termijn betalen, worden uitgesloten van deelname aan trainingen en wedstrijden en vervolgens kan het lidmaatschap worden opgezegd.

  Indien u betaald d.m.v. een automatische incasso dan ontvangt u € 10,00 korting op uw contributie. Geef uw IBANnummer door per mail of stuur deze factuur met vermelding van dit IBANnummer retour naar de penningmeester. Bankrelatie: NL82RABO0151217505

  Bij de eerste aanmelding betaalt u €  15,00 inschrijfgeld en €  25,00 voor het kledingfonds. Het complete tenue (shirt, broek en kousen) worden door de club aan het team verstrekt - en ook centraal door de club gewassen.

  Contributie  
  Senioren      € 206,00
  Recreanten(geen training):  € 187,50
  Senioren oproepkracht: € 103,50
  JO19-junioren:  € 190,25
  JO17-junioren:  € 169,00
  JO15-junioren:  € 153,65
  JO14-junioren:  € 146,00
  JO07/JO13 pupillen:   € 138,00
  mini's/Puppys  € 79,35
  Donateurs  € 50,00
  Spelende Medewerker: € 75,50
  Lid € 61,00
  Kledingfonds  € 25,00

  Regelingen

  Verschillende instanties in Tilburg stimuleren de deelname aan sport door middel van het verlenen van subsidies. Dit zijn onder andere het Jeugdsportfonds & Stichting Leergeld en de Meedoen-regeling. Indien je hiervan gebruik wilt maken, dien je zelf contact op te nemen met deze instanties. 

  Indien u met een automatische incasso betaald ontvangt u E 10,00 korting. Het inschrijfgeld bedraagt € 15,00.

  Aanmelden klik hier