• Contributie 2019-2020

  Contributie

  Alle leden zijn jaarlijks verplicht tot het betalen van de verenigingscontributie. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar wordt beëindigd, is men toch de contributie voor het gehele jaar verschuldigd. De contributiegelden zijn gebaseerd op de leeftijdsindeling van de KNVB. De leeftijd is hierbij maatgevend, niet het elftal waarin de speler actief is.

  Betaalmogelijkheden

  Om de contributie betaling beter te laten verlopen heeft het bestuur het volgende besloten;

  De betalingstermijn vervalt per 1-9-2019. Bij te late betaling zal geen indeling in een team voor volgend seizoen plaats vinden en zal er bekeken worden waar er eventueel nog plaats is. Indien een team niet voldoende betalende spelers heeft voor 1-9-2019 zal dit team niet ingeschreven worden bij de KNVB.

  1. Betalingsregelingen zijn mogelijk. U dient deze schriftelijk aan te vragen via het mailadres; penningmeester@willem2.net en dienen voor 1-9-2019 voldaan te zijn.
  2. Wil men gebruik maken van de meedoenregeling dan kan men op hetzelfde mailadres dit aangeven onder vermelding van het klantnummer. Ook het verschil dient voor 1-9-2019 voldaan te zijn.
  3. Leden die niet binnen de gestelde termijn betalen, worden uitgesloten van deelname aan trainingen en wedstrijden en vervolgens kan het lidmaatschap worden opgezegd. Dus denk aan de regel bij punt 1.
  4. Indien u betaald met een automatische incasso ontvangt u € 10,00 korting op uw contributie. Geef uw IBANnummer door per mail of stuur deze factuur met vermelding van dit IBANnummer retour naar de penningmeester.

  Bankrelatie: NL82RABO0151217505

   

   

  Contributie   
  Senioren      206,00
  Recreanten(geen training):  187,50
  Senioren oproepkracht: 103,50
  JO19-junioren:  190,25
  JO17-junioren:  169,00
  JO15-junioren:  153,65
  JO14-junioren:  146,00
  JO07/JO13 pupillen:   138,00
  mini's/Puppys  79,35
  Donateurs  50,00

  Spelende Medewerker:

  Lid

  75,50

  61,00


  Regelingen

  Verschillende instanties in Tilburg stimuleren de deelname aan sport door middel van het verlenen van subsidies. Dit zijn onder andere het Jeugdsportfonds & Stichting Leergeld, en de Meedoen-regeling. Indien je hiervan gebruik wilt maken, dien je zelf contact op te nemen met deze instanties. 

  Indien u met een automatische incasso betaald ontvangt u E 10,00 korting. Het inschrijfgeld bedraagt € 15,00 en u betaald éénmalig € 25,00 voor een sportbroekje en een paar Willem II sokken

  Aanmelden klik hier