• Privacy reglement

  Op 25 mei 2018 is de nieuwe privacy wet in werking getreden. In deze Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden een aantal privacy aspecten geregeld waaraan ook vv Willem II zich houdt.

  Onze vereniging doet er alles aan om de privacy van onze leden te waarborgen. Als voetbalvereniging leggen wij ledeninformatie vast. Dit doen wij omdat wij contributie innen, contributie moeten afstaan aan de KNVB maar ook leden indelen voor teams en betrokkenen willen informeren over ontwikkelingen binnen de vereniging.  Belangrijk punt in de nieuwe wetgeving is onder meer dat leden het recht hebben hun persoonsgegevens in te zien, te laten wijzigen of te laten verwijderen. Ook moet de organisatie, die persoonsgegevens bezit, aangeven waarvoor deze worden gebruikt.

  Privacy reglement vv Willem II - 25 mei 2018

  Lid worden van vv Willem II is automatisch lid worden van de KNVB (Koninklijke Nederlandse Voetbalbond). Dit automatische lidmaatschap is vastgelegd in onze verenigingsstatuten en geldt voor alle voetbalverenigingen in Nederland.

  Alle persoonsgegevens opgenomen in het aanmeldingsformulier worden vastgelegd in de KNVB ledenadministratie en vanwege het lidmaatschap bij onze vereniging door de KNVB uitsluitend met onze vereniging gedeeld.  De persoonsgegevens blijven na beĆ«indiging van het lidmaatschap beschikbaar voor onze club en de KNVB.

  De club gaat een verwerkersovereenkomst met de KNVB afsluiten waarin het gebruik van de persoonsgegevens door de KNVB wordt geregeld.

  Persoonsgegevens worden door ons gebruikt voor speelgerechtigdheid bij competitiewedstrijden, communicatie binnen de club en met KNVB, voor het innen van de contributie en doeleinden die het functioneren van de club inzichtelijk maken.  Toegang tot de in de ledenadministratie opgenomen persoonsgegevens wordt door de secretaris verleend op basis van rol en functie binnen de club. Er is een schema opgesteld waarin welke rollen en functies toegang hebben tot de persoonsgegevens.

  De vv Willem II stelt de persoonsgegevens niet voor commerciƫle doeleinden aan derden beschikbaar.

  Het vermelden van de contactgegevens (zoals naam, mailadres of telefoonnummer) van bestuursleden, commissieleden, leiders en trainers vindt plaats met instemming van betrokkenen.

  Het gebruik van contactgegevens (naam, mailadres en/of telefoonnummer) via Sociale media zal uitsluitend in overleg met betrokkene plaatsvinden.

  Bij gebruik van verenigingsberichten per mail zullen de individuele mailadressen niet zichtbaar zijn voor anderen. De secretaris is binnen de vv Willem II contactpersoon voor vragen over het inzien, wijzigen, verwijderen en gebruik van persoonsgegevens. Als er toch in strijd met de verordening is gehandeld of als er vragen zijn rondom de behandeling  van uw gegevens, is er de mogelijkheid via secretaris@willem2.net melding te maken of vragen te stellen.

  Gebruik van cookies

  Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op je computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik.  We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken.

  Cameratoezicht

  Binnen de gebouwen van het complex wordt cameratoezicht toegepast. Bij binnenkomst wordt u daar op geattendeerd.

  Cameratoezicht helpt de vereniging om eigendommen, bezoekers en vrijwilligers te beschermen. De vereniging stelt zoveel als mogelijk ten doel om de inbreuk op de privacy van de bezoekers en het vrijwillgers zo klein mogelijk te houden. Er worden geen camera’s in de kleedkamers, toilet geplaatst. Dit wordt beperkt tot bar, kantine, toegamng kleedkamers en magazijn.

  Gerechtvaardigd belang

  De vereniging heeft belang om diefstal, inbraak tegen te gaan en/of bezoekers en vrijwilligers te beschermen.

  Noodzaak cameratoezicht

  Naast het inbraakalarm protocol welke onderhouden wordt door Proteq beveiliging is cameratoezicht ook noodzakelijk.

  Rechten bezoekers en vrijwilligers

  Voordat bezoekers naar binnen gaan worden zij op de hoogte gebracht van cameratoezicht. De ondernemer moet hen hierover informeren. Bijvoorbeeld door bordjes op te hangen. Het moet duidelijk zijn voor welk doel de camera’s daar hangen.

  Daarnaast geeft Willem II de volgende privacy rechten aan betrokkenen:

  • het recht om gegevens (camerabeelden) in te zien;
  • het recht om vergeten te worden;
  • het recht op beperking van de verwerking;
  • het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van persoonsgegevens.
  • Bewaartermijn camerabeelden

  De vereniging bewaart de camerabeelden niet langer dan noodzakelijk is. De richtlijn hiervoor is maximaal 4 weken. Maar is er een incident vastgelegd, zoals diefstal, inbraak of ernstige conflicten? Dan is de vereniging vrij de betreffende beelden te bewaren tot dit incident is afgehandeld.