• Privacy reglement

    Op 25 mei 2018 is de nieuwe privacy wet in werking getreden. In deze Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden een aantal privacy aspecten geregeld waaraan ook vv Willem II zich houdt.

    Onze vereniging doet er alles aan om de privacy van onze leden te waarborgen. Als voetbalvereniging leggen wij ledeninformatie vast. Dit doen wij omdat wij contributie innen, contributie moeten afstaan aan de KNVB maar ook leden indelen voor teams en betrokkenen willen informeren over ontwikkelingen binnen de vereniging.  Belangrijk punt in de nieuwe wetgeving is onder meer dat leden het recht hebben hun persoonsgegevens in te zien, te laten wijzigen of te laten verwijderen. Ook moet de organisatie, die persoonsgegevens bezit, aangeven waarvoor deze worden gebruikt.

    Privacy reglement vv Willem II - 25 mei 2018