• First line of text for new post (add more text here...)
 • Boete beleid

  Boetebeleid

  Zoals iedere voetbal vereniging in Nederland is Willem II gehouden zich te houden aan de regels van de KNVB.
  Dat betekent dat boetes die individuele spelers of teams krijgen opgelegd, direct worden afgeschreven van de bankrekening van Willem II. Willem II verhaalt die boetes vervolgens bij de individuele speler of het team als het een teamboete betreft. Beleid van Willem II is dat alle door de KNVB opgelegde boetes worden geïncasseerd bij de betreffende speler en vanaf dit seizoen ook consequent bij het team, als het team een boete krijgt opgelegd.

  Niet tijdig betalen van de boete of contributie betekent niet spelen. De geldende regels zijn als volgt:

  • Als je een gele of rode kaart krijgt volgt automatisch een boete van de KNVB. Dat betekent dat je als gevolg daar van direct bekend bent met het feit dat er een betaling van die boete moet volgen door jou aan de club.

  • Namens Willem II ontvang je zo spoedig mogelijk een mailbericht (als je juiste email-adres bekend is bij de vereniging) \ over de te betalen boete. Ook als je dat bericht niet zou ontvangen, blijf je zelf verantwoordelijk voor betaling van die boete. De spelerspassen moet dus altijd vanaf maandag tot zondagavond op het wedstrijdsecretariaat aanwezig zijn.

  • Iedere boete moet uiterlijk op de 2e donderdag na de wedstrijddatum dat de gele of rode kaart is ontvangen zijn betaald. Voorbeeld: Als op zaterdag of zondag 1 september een gele of rode kaart wordt gekregen, dan dient de boete uiterlijk op donderdag 12 september zijn betaald. Dat geldt ook voor een kaart die is ontvangen op

  zaterdag 31 augustus.
  Is een betaling (contributie of boete) niet tijdig ontvangen dan zal de spelerspas van de betreffende speler of van het team worden verwijderd tot de betaling wel is voldaan. Gevolg is dat je dan niet meer speelgerechtigd bent. De pas wordt weer ter beschikking gesteld nadat de boete of boetes zijn betaald.

  Door Willem II vereniging zal niet worden meegewerkt aan een verzoek tot overschrijving, als op dat moment een boete of teamboete
  of contributie niet is betaald.

  Uitgangspunt is dat iedere speler en ieder team zelf verantwoordelijk is voor het uit eigen beweging betalen van door de KNVB opgelegde boetes.