• Boete beleid

  Boetebeleid

  Zoals iedere voetbal vereniging in Nederland is Willem II gehouden zich te houden aan de regels van de KNVB.
  Dat betekent dat boetes, die individuele spelers of teams krijgen opgelegd, direct worden afgeschreven van de bankrekening van Willem II. De vereniging Willem II verhaalt die boetes vervolgens bij de individuele speler, of het team als het een teamboete betreft. Het beleid van Willem II is dat alle door de KNVB opgelegde boetes worden geïncasseerd bij de betreffende speler, danwel de spelers van het betreffende team.

  Uitgangspunt is dat iedere speler en ieder team, zelf verantwoordelijk is voor het uit eigen beweging betalen van door de KNVB opgelegde boetes.

  Het niet tijdig betalen van de boete of contributie betekent "niet-spelen" bij de vereniging Willem II.

  De KNVB verplicht ieder lid zijn/haar e-mail adres te laten registreren in de Sportlink administratie van de vereniging.

  De regels met betrekking tot boetes zijn als volgt:

  • Als je een gele of rode kaart krijgt, volgt automatisch persoonlijk bericht per e-mail van de KNVB. Dat betekent dat je direct bekend bent met het feit dat er een betaling van die boete moet volgen door jou aan de club.

  • Vanuit Willem II ontvang je zo spoedig mogelijk een e-mail bericht over de te betalen boete. Ook als je dat bericht niet zou ontvangen, blijf je zelf verantwoordelijk voor betaling van die boete. Niet-betalen leidt tot een blokkade van jouw KNVB registratienummer, zodat je niet meer kun deelnemen aan wedstrijden.   

  • Iedere boete moet uiterlijk op de 2e donderdag na de wedstrijddatum dat de gele of rode kaart is ontvangen, zijn betaald. Voorbeeld: Als op zaterdag of zondag 1 september een gele of rode kaart wordt gekregen, dan dient de boete uiterlijk op donderdag 12 september zijn betaald. Dat geldt ook voor een kaart die is ontvangen op zaterdag 31 augustus. 

  Indien een betaling (contributie of boete) niet tijdig wordt ontvangen, dan zal het KNVB registratienummer van de betreffende speler, of van het team, in Sportlink worden geblokkeerd. Dit totdat de betaling wel is voldaan. Gevolg is, dat je dan niet meer speelgerechtigd bent. De blokkade wordt weer ongedaan gemaakt nadat de boete(s) en/of contributie zijn betaald.

  Door de vereniging Willem II wordt niet meegewerkt aan een verzoek tot overschrijving, als op dat moment een (team)boete of contributie niet zijn betaald.