• Normen en Waarden

  De Vereniging Willem II heeft normen en waarden, maar zeker óók sportiviteit, hoog in het vaandel staan. Fatsoensnormen en respect voor elkaar zijn voor de Vereniging Willem II zeer belangrijk. Wij vragen van de spelers de discipline om samen wedstrijden en trainingen ordelijk te laten verlopen. Dit betekent samen zaken klaarzetten maar ook opruimen. Verbaal of lichamelijk geweld ten opzichte van elkaar of tegenstanders wordt niet geaccepteerd. Bij wangedrag (ook verbaal) tijdens trainingen en wedstrijden, zullen indien de tolerantie normen worden overschreden, de ouders/verzorgers hierover worden geïnformeerd.

  Het volgende tolereert Vereniging Willem II van haar spelers niet:

  • Commentaar op de scheidsrechter
  • Commentaar op de tegenstander en diens begeleiding
  • Commentaar op de eigen spelersgroep en diens begeleiding

  Maar wat wij van de spelers vragen, geldt óók voor de ouders en supporters langs de lijn en hierin vragen wij uw medewerking. Laat het coachen van het voetbalteam aan de leiders en trainers over. Als iedereen langs de kant (goed bedoelde) instructies roept weten de spelers niet meer naar wie ze moeten luisteren wat uiteraard ook gevolgen heeft voor de teamprestatie.

  De Vereniging Willem II doet aan alle bezoekers van wedstrijden het dringend verzoek om zich te beperken tot het sportief supporteren en aanmoedigen van de kinderen en hun team. Spreek elkaar als ouders of begeleiders hierop aan. Indien wij dit noodzakelijk vinden zullen wij dit zeker ook doen. Graag willen wij de campagne "geef kinderen hun spel terug" van SIRE van enkele jaren geleden met dit onderwerp onder uw aandacht brengen. Hier vindt u de TV commercial terug. 

  • Er wordt in een correct Willem II tenue gespeeld. Dit houdt ook in: shirt in de broek en opgetrokken kousen.
  • Het dragen van voetbalschoenen in de kantine is verboden.
  • De kleedkamers moeten na de wedstrijden en de trainingen schoon worden achtergelaten. De leiders dienen dit als laatste te controleren.
  • Er mogen in de kleedkamers en rondom het veld geen alcoholische dranken worden genuttigd.
  • Roken door kaderleden en spelers tijdens hun uitoefening van hun taak c.q. sport is niet toegestaan.
  • De tassen mogen niet in en/of voor de kantine geplaatst worden.
  • Verplaatsing van de kleedkamers naar de velden voor aanvang van wedstrijden en trainingen vindt groepsgewijs plaats in het bijzijn van trainer c.q. leiders.
  • Ouders en of begeleiders van jeugdspelers worden ten sterkste verzocht zich niet te bemoeien met de coaching van een elftal. Dit is een taak van trainer en leiders! Er mag tijdens de wedstrijden natuurlijk wel aangemoedigd worden.
  • Ouders en/of begeleiders dienen zich absoluut niet te bemoeien met beslissingen van scheids?? en grensrechters!!
  • Het is voor de ouders ten strengste verboden te handelen ten nadelen van de Vereniging Willem II. Na herhaaldelijke waarschuwingen van het bestuur is het mogelijk dat royement van hem/haar zoon/dochter bij de Vereniging het gevolg is.
  • Ouders worden verzocht zich voor en na de wedstrijden niet in de kleedkamer te begeven, met uitzondering van de ouders van <-- JO8 pupillen.
  • Geen gebruik van soft-en hard drugs op het Willem II complex en bij vertegenwoordiging van Willem II elders. Bij overtreding van dit artikel volgt een royement als lid.
  • Het is verboden wapens in je bezit te hebben op het Willem II complex en bij vertegenwoordiging van de club elders.
  • Geen gebruik van alcohol onder de 18 jaar.
  • Afblijven van andermans spullen. Bij diefstal volgt royement als lid van de Vereniging Willem II.
  • Waardevolle zaken zoveel mogelijk thuis laten. De Vereniging Willem II is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal hiervan. Alle spullen dienen tijdens de trainingen en wedstrijden in de afsluitbare kasten geplaatst te worden.

  • Er wordt bij de Vereniging Willem II altijd de Nederlandse taal gesproken zodat iedereen elkaar kan verstaan.

  • Iedereen is verplicht na de wedstrijden en trainingen te douchen. Eventuele uitzonderingen met geldige redenen zijn in overleg met de Senioren/jeugdcommissie, trainer of leiders bespreekbaar.
  • Afmeldingen voor training of wedstrijd dienen bij de leiders en/of trainer te geschieden. Bij het niet of niet tijdig afmelden volgen door de trainer te bepalen sancties.
  • Bij twijfel over afgelastingen van wedstrijden/trainingen altijd contact opnemen met één van de leiders of de trainer (zij worden als eerste op de hoogte gebracht). Ga niet naar Willem II bellen hiervoor. Of kijk op teletekst pagina 603.
  • De dagelijkse leiding is in handen van de jeugdcommissie c.q. senioren commissie.
  • Bij verhindering van de trainer tijdens wedstrijden/trainingen heeft de leider of vervangende trainer de leiding.
  • Opzeggingen en overschrijvingen dienen schriftelijk bij het secretariaat te gebeuren voor 1 juni voorafgaand aan het nieuwe seizoen.
  • Adreswijzigingen dient men direct bij het secretariaat door te geven.
  • Contributies dienen voor 1 september voldaan te zijn. Betalingen na deze datum worden verhoogd met € 7,50.
  • Daar, waarbij de diverse regels geen sanctie is genoemd, zullen maatregelen worden getroffen in overleg met de jeugd- en/of senioren commissie, trainers en leiders.
  • Na de wedstrijd dient iedere speler zowel de scheidsrechter als tegenstanders de hand te schudden.
  • Het dragen van scheenbeschermers tijdens wedstrijden en trainingen is verplicht.