• Algemeen

  Om een voetbalvereniging draaiende te houden zijn sponsorinkomsten onontbeerlijk. Maar sponsoring is meer dan alleen geld geven en materiaal ter beschikking stellen. Het geeft uw bedrijf een sportief en beter imago en het geeft u mogelijkheden om relevante doelgroepen te bereiken.

   Onze visie op sponsoring

  Een voetbalvereniging neemt een steeds belangrijkere maatschappelijke positie in. Het leiden van een voetbalvereniging vertoont steeds meer overeenkomsten met het voeren van een bedrijf en vraagt daarom om een meer zakelijke benadering. Naast contributies en de kantine exploitatie, dragen sponsoren zorg voor de inkomsten van de club. Dit betekent dat u als sponsor een essentiële positie binnen de club inneemt. Sponsoren zijn nodig, willen we als vereniging onze maatschappelijke rol op een goede wijze blijven vervullen.

  Dit onderdeel van de site heeft tot doel om u als huidige of potentiële sponsor van de vereniging Willem II, inzicht te geven in de mogelijkheden om de vereniging financieel te ondersteunen. Als vereniging zijn we erop gericht u als sponsor voldoende tegenprestaties te bieden, wat het voor U aantrekkelijk maakt om voor Willem II te kiezen. De gradatie van de tegenprestatie en de positie die u binnen de vereniging inneemt, hangt natuurlijk samen met de hoogte van de sponsorbijdrage. Anderzijds wordt elke sponsorbijdrage door ons verwelkomd. En zullen wij als vereniging onze waardering daarvoor zoveel mogelijk tot uiting laten komen.

  Wij vinden het belangrijk de continuïteit van onze relatie met u als sponsor te waarborgen. Voor alle sponsorvormen streven wij, zo veel als mogelijk, naar meerjaren overeenkomsten. De vereniging zal er alles aan doen om u een op maat gesneden sponsorpakket aan te bieden, zodat we samen met recht kunnen zeggen:  "Wij bouwen verder aan de toekomst van Willem II".

  Sponsormogelijkheden

  Op dit moment kent de vereniging Willem II de volgende sponsormogelijkheden:

  • Hoofdsponsor
  • Elftalsponsor senioren / junioren / pupillen
  • Reclamebordsponsor

   Contact

  Heeft u interesse in een persoonlijk gesprek om de mogelijkheden van sponsoring te bespreken, neem dan contact op met: Hans van Erven, mobiel: (06) 53 39 62 04 of per email: penningmeester@willem2.net of met Adwin Smeulders  06-26812743 email: smeulders@willem2.net