• Lintje voor Sjef

    Tijdens de jaarlijkse uitreiking vorige week, werd Sjef Zeebregts onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Sjef was jarenlang (wedstrijd)secretaris bij de voetbalclubs JPS en Nordea, die laten opgingen in onze Vereniging Willem II. Naast de mantelzorg voor zijn vrouw Joke, zet(te) hij zich in voor diverse maatschappelijke organisaties en Wijkcentrum De Poorten.

    Namens bestuur en alle leden, van harte proficiat Sjef !