• Aanmelden en afmelden nieuwe seizoen

    De opzegging van het lidmaatschap van Willem II dient schriftelijk, of per mail aan secretaris@willem2.net te geschieden.

    In verband met de KNVB administratie, dient dit voor 1 juni 2021 te gebeuren.

    Bij het niet tijdig opzeggen van het lidmaatschap is men de contributie van het nieuwe seizoen verschuldigd.Ieder lid dat overschrijving wenst naar een andere vereniging, dient dit eveneens voor 1 juni 2021 kenbaar te maken bij de (jeugd-)secretaris.

    Zorg er wel voor dat alle contributies, boetes en barrekeningen betaald zijn. Ook dient sponsorkleding en dergelijke te worden ingeleverd bij het secretariaat.

    Overschrijvingen lopen altijd via de aanmelding bij de nieuwe club en dienen uiterlijk 15 juni 2021 in het bezit te zijn van de KNVB.