• Scheids (en leden), ken je spelregels! (1)

  Vraag 1
  Een trainer is ontevreden over een speler die zijn opdrachten niet goed uitvoert en hij maakt dit tijdens de wedstrijd aan de speler met gebaren duidelijk. De speler reageert kwaad en steekt zijn middelvinger op richting de trainer. De scheidsrechter ziet dit, fluit af en toont de speler de rode kaart.
  Hoe moet het spel worden hervat?

  A) Indirecte vrije schop voor de tegenpartij op de plaats van de overtreding.
  B) Scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken.
  C) Indirecte vrije schop voor de tegenpartij op de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken.


  Vraag 2
  Tijdens het spel maakt een speler aan de scheidsrechter heel duidelijk dat hij even het speelveld wil verlaten om behandeld te worden aan een blessure. Op weg naar de zijkant komt de bal echter in zijn richting en de speler trapt de bal naar een medespeler, waarna hij verder loopt richting zijlijn.
  Wat moet de scheidsrechter beslissen?

  A) Hij moet affluiten, de speler een gele kaart tonen en het spel hervatten met een scheidsrechtersbal.
  B) Hij moet affluiten, de speler een gele kaart tonen en het spel laten hervatten met een indirecte vrije schop voor de tegenpartij.
  C) Hij moet affluiten en het spel laten hervatten met een indirecte vrije schop voor de tegenpartij.


  Vraag 3
  Als de bal in het spel is fluit de scheidsrechter voor een overtreding en toont de betreffende speler een rode kaart.
  Welke van onderstaande overtredingen heeft dan plaatsgevonden als de scheidsrechter het spel wil laten hervatten met een indirecte vrije schop op de plaats waar de bal was toen hij het spel onderbrak?

  A) Een speler heeft het speelveld verlaten om een wisselspeler een klap te geven.
  B) Een speler heeft een tegenspeler geslagen binnen het speelveld.
  C) Een speler heeft een assistent-scheidsrechter die op de zijlijn staat geduwd nadat er niet was gevlagd voor buitenspel.
  Antwoorden:

  Vraag 1:   C)
  Spelregelboek (regel 12): Verbale overtredingen en overtredingen die te maken hebben met afkeurende gebaren, worden bestraft met een indirecte vrije schop.
  Vraag 2:   B)
  Spelregelboek (regel 12): Speler zal wegens onsportief gedrag een gele kaart getoond worden en het spel zal hervat moeten worden met een indirecte vrije schop voor de tegenpartij.
  Vraag 3:   A)
  Spelregelboek (regel 12): Voor het verlaten van het speelveld wordt na de overtreding buiten het speelveld, het spel hervat met een indirecte vrije schop op de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken.