• Scheids (en leden), ken je spelregels! (1)

  Vraag 1

  Een verdediger verlaat het speelveld zonder toestemming van de scheidsrechter door in de buurt van de hoekvlag snel over de zijlijn te stappen, omdat hij van mening is dat hij dan niet mee wordt beoordeeld bij een dreigende buitenspelsituatie.

  Wat staat er in de spelregels m.b.t. deze situatie?

  A Een verdediger die, om welke reden dan ook, het speelveld bij de zijlijn verlaat zonder toestemming van de scheidsrechter, wordt geacht zich in deze situatie buiten het speelveld te bevinden.

  B Een verdediger die het speelveld bij de zijlijn verlaat zonder toestemming van de scheidsrechter, wordt geacht zich op de zijlijn te bevinden, maar alleen als hij dit doet om verzorgd te worden.

  C Een verdediger die, om welke reden dan ook, het speelveld bij de zijlijn verlaat zonder toestemming van de scheidsrechter, wordt geacht zich in deze situatie op de zijlijn te bevinden.

   

  Vraag 2

  Een aanvaller wordt binnen het strafschopgebied van de tegenpartij ten val gebracht en de scheidsrechter kent een strafschop toe. De aanvaller is hierbij geblesseerd geraakt en na een korte behandeling op het speelveld wordt de verzorging buiten het speelveld en naast het doel voortgezet. Daar aangekomen vraagt de aanvaller meteen aan de scheidsrechter of hij heel even wil wachten omdat hij zelf de strafschop wil nemen.

  Wat moet de scheidsrechter beslissen?

  A De scheidsrechter mag dit toestaan en moet de verloren gegane tijd bijtellen.

  B De scheidsrechter moet dit toestaan en de verloren gegane tijd bijtellen.

  C De scheidsrechter staat dit niet toe, want de speler mag pas terug het speelveld in als het spel is hervat en na goedkeuring van de scheidsrechter.

   

  Vraag 3

  Bij het wegkoppen van een hoge voorzet komen twee verdedigers van team A ter hoogte van de strafschopstip met de hoofden tegen elkaar en blijven op de grond liggen. De scheidsrechter fluit onmiddellijk af en staat verzorging toe in het speelveld.

  Hoe moet de scheidsrechter het spel voortzetten als de spelers na behandeling weer verder kunnen?

  A Hij stuurt beide spelers tijdelijk naar de kant en hervat het spel met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de spelers met de hoofden tegen elkaar kwamen. Op een teken van de scheidsrechter mogen de spelers hierna weer terug in het speelveld.

  B De spelers mogen op het speelveld blijven en de scheidsrechter hervat het spel met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken.

  C Hij stuurt beide spelers tijdelijk naar de kant en hervat het spel met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken. Op een teken van de scheidsrechter mogen de spelers hierna weer terug in het speelveld.

   

   

   

   

   

   

   

  Antwoorden

  Vraag 1: C) Een verdediger die het speelveld verlaat zonder toestemming van de scheidsrechter, wordt geacht zich op zijn eigen doellijn of zijlijn te bevinden, met het oog op het beoordelen van buitenspel.

  Vraag 2: C) Spelregelboek (regel 5): Na de blessure behandeling moet de speler buiten het speelveld wachten op een teken van de scheidsrechter nadat het spel weer is hervat.

  Vraag 3: B) Op het verlaten van het speelveld na een blessure behandeling is o.a. een uitzondeling gemaakt, wanneer het spelers zijn van hetzelfde team die met elkaar in botsing zijn gekomen en onmiddellijk verzorging nodig hebben.