• Algemene Vergadering en Kerstborrel

    Op vrijdag 17 december a.s. houden we de jaarlijkse Algemene ledenvergadering. De agenda en jaarstukken volgen zo spoedig mogelijk, maar graag deze datum alvast noteren in de agenda.

    Bij de voorgaande ALV waren we gedwongen deze online te houden. Nu hopen we zoveel mogelijk leden (met verplichte QR code) te mogen verwelkomen in de kantine.

    Vanwege het 125-jaar jubileum wordt dit een feestelijke avond; aansluitend houden we een kerstborrel met hapjes en drankjes voor alle aanwezigen.
    De aanvang van de ALV is zoals gebruikelijk om 20.00 uur.