• Uitstel Jubileumfeest tot juni 2022

    Op 12 augustus a.s. bestaat onze vereniging 125 jaar. Een jubileum om trots op te zijn en reden voor allerlei festiviteiten. Zo stond voor 25 september een feestdag op het programma, waar we het jubileumseizoen mee wilden aftrappen. De verscherpte Covid19 restricties tot in de maand augustus (en een zeer waarschijnlijke verlenging tot in september), werpen echter te grote financiële en organisatorische barrières op om deze dag door te laten gaan.

    Derhalve hebben we moeten besluiten de feestdag te verschuiven naar juni volgend jaar. Reserveer alvast Hemelvaartsdag 26 mei en het Pinksterweekend van 4+5 juni 2022!! We gaan het seizoen dan afsluiten met toernooien voor jeugd en senioren, alsmede een voetbal-sport-en-spel-dag, demonstraties en optredens, en tot slot een spetterende feestavond. Uitstel betekent hier dus zeer zeker geen afstel!

    In het najaar 2021 gaan we, afhankelijk van de geldende restricties, een aantal andere jubileumactiviteiten uitrollen. Nader berichten hierover volgen zo spoedig mogelijk. Na de zomervakantie zien we jullie weer graag terug op ons complex Noorderpark. Voor trainingen, (beker)wedstrijden en ook voor de sociale contacten tijdens de  “3e helft”. Fijne vakantie en tot dan!     

    Bestuur en Jubileumcommissie