• perikelen rondom de fusies

    In het Brabants Dagblad van zaterdag 31 oktober stond wederom eem artikel over de perikelen rondom de fusies van verschillende tilburgse voetbalclubs.
    Met betrekking tot onze vereniging stonden daarin twee storende fouten. Zo werd vermeld dat de Algemene Ledenvergadering nog toestemming moet verlenen over de fusie tussen Willem II en sv Nordea. Dit is niet correct: Nordea is aan het seizoen 2014-2015 opgeheven en de leden zijn overgegaan naar de vereniging Willem II. Daarvoor is geen accoord van de ALV noodzakelijk.
    Verder werd in het artikel, Hans Sweep nog als voorzitter vermeld. Ook dit is niet juist: tot de op 23 november a.s. geplande ALV, functioneert René Wesdorp als interim voorzitter. Hij is door het bestuur als kandidaat voorgedragen en kan tijdens de komende ALV door de leden als voorzitter worden gekozen.
    Meer weten over de stand van zaken binnen onze vereniging? Leden zijn van harte welkom op de ALV: maandag 23 november 2015, aanvang: 20.30 uur, plaats: Willem II paviljoen, Heikantlaan 110, Tilburg.