• Op 10 juni 2015 heeft de Clubraad van Willem II een vergadering gehad. Aan deze vergadering namen tevens deel het Stichtingsbestuur, de Directeur en de Raad van Commissarissen.

    Onder meer is de financiële begroting 2015/2016 aan de orde geweest. De Clubraad heeft een Financiële Commissie, die aan de raad verslag heeft gedaan van haar overleg met de Directie van Willem II. Naast de begroting voor het komend seizoen zijn met de Directie ook de liquiditeitspositie, en het negatief eigen vermogen, besproken. De Financiële Commissie kwam tot de conclusie dat er een realistische en goed onderbouwde begroting ligt. Wel blijft de liquiditeitspositie lastig, en ook het te-rugbrengen van het negatief eigen vermogen verdient nog steeds de aandacht.

    Op de vergadering is de nieuwe voorzitter van de Vereniging Willem II, René Wesdorp, voorgesteld. Hij heeft verslag gedaan van de ontwikkelingen van de afgelopen maanden, die hebben geleid tot het samengaan van Vereniging Willem II met SV Nordea. De Vereniging Willem II groeit daarmee naar vijfhonderd leden. Het streven is om toe te werken naar een waar voetbalbolwerk, op de mooie locatie aan de Heikantlaan. Er zijn geen financiële banden meer met Willem II, wel blijft de hechte familie-band.

    De Directeur heeft de Clubraad uitvoerig geinformeerd over alle actuele zaken, waaronder op financieel vlak, en ten aanzien van de commercie. Ook zijn de maatschappelijke activiteiten van de club besproken. Tevens kwamen voetbaltechnische actualiteiten en het Technisch Platform aan de orde. Op de meeste punten is door de Clubraad input geleverd. De Clubraad heeft de Directeur voorgesteld om zijn presentatie ook publiekelijk te geven. Besloten is dat dat zal gaan plaatsvinden: voorafgaand aan de zomervakantie wordt een informatieavond georganiseerd.

    HK/11.06.15