• Scheids (en leden), ken je spelregels! (1)

  1) Speler A schiet op het doel van de tegenpartij. Op dat moment staat een medespeler van hem buitenspel, maar volgens de scheidsrechter niet strafbaar. Hij laat dan ook doorspelen. De ingeschoten bal wordt echter tegen de doelpaal geschoten en stuit voor de voeten van deze buitenspel staande medespeler, die vervolgens scoort. Wat beslist de scheidsrechter?

   

  a. Hij geeft een indirecte vrije schop wegens buitenspel op de plaats waar de medespeler de bal ontving.

  b. Hij keurt het doelpunt goed en laat hervatten met een aftrap na geldig doelpunt.

  c. Hij geeft een indirecte vrije schop wegens buitenspel op de plaats waar de buitenspel staande speler de bal in het doel schoot.

  d. Hij keurt het doelpunt af en laat hervatten met een doelschop.

   

   

  2) Een aanvaller heeft zich naast het doel buiten het speelveld begeven om zich zodoende aan buitenspel te onttrekken. Op het moment dat de doelverdediger de bal heeft opgevangen, komt deze speler weer het speelveld inlopen om te voorkomen dat de doelverdediger de bal uit zijn handen in het spel kan brengen. De scheidsrechter moet nu?

   

  a. Door laten spelen.

  b. De aanvaller een waarschuwing geven voor het zonder toestemming betreden van het speelveld en bestraffen met een directe vrije schop op de plaats waar hij ingreep in het spel

  c. Een indirecte vrije schop toekennen aan de verdedigende partij en de aanvaller een waarschuwing geven.

  d. De aanvaller alsnog bestraffen met een indirecte vrije schop wegens buitenspel en de aanvaller een waarschuwing geven.

   

   

  3) Mag de scheidsrechter een door hem gegeven waarschuwing ongedaan maken?

   

  a. Ja, als hij ervan overtuigd is dat de waarschuwing ten onrechte is gegeven.

  b. Ja, als de aanvoerder van de tegenpartij akkoord gaat.

  c. Nee, tenzij hij heeft verzuimd de aanvoerder van de waarschuwing op de hoogte te stellen.

  d. Nee, dit is onder geen enkele omstandigheid toegestaan.

   

   

  ________________________________________

   

  Scroll voor de antwoorden naar beneden.

   

  ________________________________________

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1) c. Hij geeft een indirecte vrije schop wegens buitenspel op de plaats waar de buitenspel staande speler de bal in het doel schoot.

  2) b. De aanvaller een waarschuwing geven voor het zonder toestemming betreden van het speelveld en bestraffen met een directe vrije schop op de plaats waar hij ingreep in het spel

  3) d. Nee, dit is onder geen enkele omstandigheid toegestaan.